Certifikáty

Systém riadenia kvality

Systém riadenia kvality
Systém riadenia kvality
Systém riadenia kvality
Systém riadenia kvality

Certifikáty a oprávnenia pre stavebnú činnosť

Certifikáty a oprávnenia pre autoservis a pneuservis

Certifikáty a oprávnenia pre autoservis a pneuservis
Certifikáty a oprávnenia pre autoservis a pneuservis
Certifikáty a oprávnenia pre autoservis a pneuservis
Certifikáty a oprávnenia pre autoservis a pneuservis

Ostatné certifikáty a oprávnenia 

Pre vykonávanie činností v predmete podnikania firma vlastní nasledujúce oprávnenia:

 • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu zariadení:
              technické zariadenia plynové skupina A na: g, h
              technické zariadenia plynové skupina B na: f, g, h1, h2
 • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, opravy vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu zariadeni:
              technické zariadenia tlakové skupina A na: b1, b2, e
              technické zariadenia tlakové skupina B na: b1, b2, e1, e2, f1
 • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
              E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
              objekty: bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu
 • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Košiciach v zmysle zákona SNR č. 51/1988 Z.z. v znení vyhlášky č. 488/1990 Zb. na činnosť – montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach v prevádzkach podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy: vyhradené plynové zariadenia. Skupina A - f, g, h. Skupina B - f,  g, h
 • Opravnenie vydané Obvodným banským úradom v Košiciach v zmysle zákona SNR č. 51/1998 Z.z. v znení vyhlášky č. 485/1990 Zb. na činnosť - montáž a opravy  na vyhradených technických zariadeniach v prevádzkach podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy: vyhradené tlakové zariadenia skupiny A a B.
 • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Košiciach v zmysle zákona SNR č. 51/1988 Z.z. v znení vyhlášky č. 487/1990 Zb. na činnosť - montáž a opravy na vyhradených technických zariadeniach v prevádzkach podliehajúcich hlavnému dozoru štatnej banskej správy: vyhradené elektrické zariadenia v rozsahu E1, C3, C6
 • Certifikát vydaný SGS Slovakia spol. s r.o. podľa STN EN ISO 9001 v systéme riadenia kvality na činnosť: Výstavba, montáž, rekonštrukcia, opravy potrubných rozvodov. Stavebná činnosť. Obchodná činnosť, nákup a predaj. Nákladná cestná doprava. Opravy a servis nákladných vozidiel a mechanizmov.
 • Certifikát vydaný SGS Slovakia spol. s r.o. podľa STN EN ISO 14001 v systéme riadenia EMS na činnosť: Výstavba, montáž, rekonštrukcia, opravy potrubných rozvodov. Stavebná činnosť. Obchodná činnosť, nákup a predaj. Nákladná cestná doprava. Opravy a servis nákladných vozidiel a mechanizmov.
 • Certifikát vydaný SGS Slovakia spol. s r.o. podľa STN EN ISO 45001 v systéme riadenia BOZP na činnosť: Výstavba, montáž, rekonštrukcia, opravy potrubných rozvodov. Stavebná činnosť. Obchodná činnosť, nákup a predaj. Nákladná cestná doprava. Opravy a servis nákladných vozidiel a mechanizmov.
 • Certifikát vydaný VÚZ - PI SR Bratislava podľa STN EN ISO 3834-2 v systéme zváranie potrubia a produktovody, plynovody, parovody, horúcovody a plynové zariadenia.
 • Koncesná listina na vykonávanie koncesovanej živnosti – vnútroštátna nákladná cestná doprava, vydaná Obvodným úradom v Košiciach – odborom živnostenského podnikania.
 • Povolenie EHS na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ktorá je podnikaním.
 • Registráciu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na činnosť: Montáž plynomerov membránových vrátane plynomerov s teplotnou korekciou.
SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
 • dlhoročné skúsenosti
 • kvalita odvedenej práce
 • komplexnosť našich dodávok
 • kvalitný tím zamestnancov
 • pozitívny prístup k zákazníkovi
 • množstvo pozitívnych referencií