Obstaranie inovatívnej technológie = zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MONTRÚR s.r.o. Košice

Operacny program

Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie = zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MONTRÚR s.r.o. Košice
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Cieľ projektu: Očakávame vďaka tomuto projektu zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej, vyspelej technológie a vytvorenie prostredia na zvýšenie inovačného potenciálu. Realizáciou tohto projektu a zakúpením strojného vybavenia očakávame zvýšenie kvality a zabezpečenie komplexnosti poskytovaným služieb v rámci opravárenskej dielne. Obstaraním technológie sa spoločnosť priblíži súčasnej úrovni značkových servisov pre nákladné vozidlá a stavebné mechanizmy. Spoločnosť dosiahne nárast tržieb a produktivity práce. Zároveň sa udržia a vytvoria nové pracovné miesta.

Prijímateľ: MONTRÚR s.r.o. Košice, Medená 12, Košice
Miesto realizácie projektu: Obstaranie technológie pre opravárenskú dielňu
Doba realizácie projektu: 6/2009 – 11/2009  

Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
Operacny program EU
SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
  • dlhoročné skúsenosti
  • kvalita odvedenej práce
  • komplexnosť našich dodávok
  • kvalitný tím zamestnancov
  • pozitívny prístup k zákazníkovi
  • množstvo pozitívnych referencií