O spoločnosti MONTRÚR

Stavebno - obchodná spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice úspešne pôsobí na trhu už od roku 1992 a celú dobu sa snažíme riadiť krédom, že len dlhodobo spokojný zákazník predstavuje perspektívu a rozvoj spoločnosti, čo sa v našom prípade odzkadľuje aj na neustálom rozvoji našich podnikateľských aktivít.

Kladieme veľký dôraz na komplexnosť a kvalitu našich dodávok - stavieb a služieb pre maximálnu spokojnosť objednávateľa a užívateľa.

Ponúkame spoluprácu v nasledovných komoditách:

 • Stavebná činnosť - komplexná výstavba inžinierskych sietí, realizácia potrubných rozvodov pre plynovody, vodovody, horúcovody, kanalizácie, vrátane zemných prác, elektroprác a asfaltérskych prác
 • ​​Nákladná cestná doprava
 • Prenájom stavebných strojov, nákladných vozidiel, autožeriavov a mechanizácie
 • Autoservis a Pneuservis - opravy, servis nákladných vozidiel a mechanizmov
 • Predaj inštalačného materiálu pre stavebnú činnosť pre vonkajšie a vnútorné rozvody na plyn, vodu, kanál a kúrenie /veľkoobchod a maloobchod/
 • Predaj náhradných dielov pre nákladné vozidlá a mechanizáciu
 • Predaj pneumatík od rôznych výrobcov

V apríli 1998 sme získali Certifikát kvality podľa ISO 9002 pre výstavbu a montáž potrubných rozvodov pre plyn, vodu a paru. Spoločnosť bola certifikovaná akreditovanou spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., Košice, ktorá je registrovaná v Belgicku. Tento certifikát bol obnovený v júni 2001 podľa novej medzinárodnej normy ISO 9001. Hlavným záujmom vedenia spoločnosti v trende neustáleho zlepšovania bolo získanie Certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001, ktorý bol firme udelený v októbri 2000. V júli 2004 firma získala Certifikát pre systém riadenia kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834 – 2. V septembri 2005, sme svoju snahu zavŕšili získaním Certifikátu systému riadenia BOZP podľa BSi OHSAS 18001 a v roku 2020 sme systém úspešne recertifikovali podľa novej normy ISO 45001.

Integrácia a implementácia týchto systémov v realizácii je zárukou, že naše produkty v plnej miere budú spĺňať požiadavky zákazníkov - objednávateľov pri minimálnych negatívnych vplyvoch na životné prostredie.

Politika kvality, EMS a BOZP

Zdroje spoločnosti MONTRÚR 

Spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice disponuje odborným tímom zamestnancov, schopných plniť výrobné, technické a ekonomické úlohy a činnosti v oblastiach rekonštrukcie plynárenských rozvodných zariadení, ako aj úlohy v oblasti ochrany životného prostredia.

SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
 • dlhoročné skúsenosti
 • kvalita odvedenej práce
 • komplexnosť našich dodávok
 • kvalitný tím zamestnancov
 • pozitívny prístup k zákazníkovi
 • množstvo pozitívnych referencií