Vybrané referencie

STL a NTL plynovody (odstránenie havarijných stavov, opravy, obnovy, rekonštrukcie, výmeny, prekládky)

MUBEA, Veľká Ida, prípojka pitnej vody , kanalizácie a plynu
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
Rok:
2023
Objednávateľ: Goldbeck, s.r.o.
Logisticko-priemyselný park Nová Polhora, Prešov II.etapa
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2022
Objednávateľ: Metrostav DS a.s.
PANATTONI DCB Košice
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2021
Objednávateľ: GOLDBECK s.r.o.
Obytný súbor Panoráma 5, Košice
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2020
Objednávateľ: MM Invest s.r.o.
Rekonštrukcia plynovodov v Moldave nad Bodvou
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2018
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
Obytný súbor Nová Terasa 3, Košice
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2018
Objednávateľ: TRIS, s.r.o.
Rekonšturkcia STL plynovodu Košice Stred ĽS
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2017
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
SD/13607 - RE-RESO Rekonštrukcia plynovodu UO 01593 Košice - Čermeľ, 1.SC
Dimenzia:
D/DN 32 - D/DN 250
Metre:
1788,7
Rok:
2015
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
SD/11643 RE - RESO - Rekonštrukcia STL a NTL plynovodov Prešov - pravá strana, 2.etapa
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 100
Metre:
755,63
Rok:
2014
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
Hnedý priemyselný park Krompachy
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 90
Metre:
521,61
Rok:
2014
Objednávateľ: ING STEEL&Doprastav&VION&PSJ Hydrotranzit - združenie
SD/11641 - RE - RESO - Obnova STL a NTL plynovodov Košice, Juh - ľavá strana, 2.etapa
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 400
Metre:
3905,67
Rok:
2014
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
SD/10638 - RE - RESO - UO Košice - Terasa, rekonštrukcia STL a NTL plynovodov - 5.etapa
Dimenzia:
D/DN 20 - D/DN 160
Metre:
9460,25
Rok:
2013
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
UO Košice - Terasa, rekonštrukcia STL a NTL plynovodov - 3.etapa - Terasa juhovýchod, ul. Moldavská cesta - Toryská
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 160
Metre:
7468,21
Rok:
2012
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
UO Košice - Terasa, rekonštrukcia STL a NTL plynovodov - 2.etapa - Terasa severovýchod, ul. Toryská - Festivalové námestie
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 160
Metre:
5328,45
Rok:
2012
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
UO 02758 Bardejov Molitérka HP - Obnova STL plynovodov a prípojok na ul. A. Svianteka
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 90
Metre:
4119,42
Rok:
2011
Objednávateľ: EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Košice
Obnova MP STL plynovodov Topoľany, ul. Topolianska, Jarná, Letná
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 160
Metre:
7468,02
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
UO Košice - Terasa, rekonštrukcia STL a NTL plynovodov, 1.etapa, Košice - Trieda SNP
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 315
Metre:
2730,96
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
Rekonštrukcia MP STL a NTL plynovodov na sídlisku 1.mája vo Vranove nad Topľov
Dimenzia:
D/DN 25 - D/DN 225
Metre:
3639,15
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava

VTL plynovody (odstránenie havarijných stavov, opravy, obnovy, rekonštrukcie, výmeny, prekládky, zapojenia sond)

Rekonštrukcia VTL plynovodu Miklušovce
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2022
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
Rekonštrukcia VTL plynovodu Ličartovce
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2022
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
Rekonštrukcia VTL plynovodov Budimír a Krásna
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2020
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
Rekonštrukcia VTL plynovodov Zdoba
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2020
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s.
Plynofikácia areálu UNEX Snina
Dimenzia:
DN 32 - DN 160
Metre:
597,32
Rok:
2014
Objednávateľ: UNEX a.s.
Odstránenie HP VTL plynovodu DN 500 v obci Hrašovík
Dimenzia:
DN 500
Metre:
48,78
Rok:
2014
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
Zapojenie plynovej sondy Bánovce 37
Dimenzia:
DN 25 - DN 50
Metre:
3021
Rok:
2013
Objednávateľ: NAFTA a.s. Bratislava
Zapojenie plynovej sondy Moravany 1
Dimenzia:
DN 50
Metre:
1034
Rok:
2013
Objednávateľ: NAFTA a.s. Bratislava
Zapojenie plynovej sondy Vrbnica 2
Dimenzia:
DN 25 - DN 50
Metre:
7054
Rok:
2012
Objednávateľ: NAFTA a.s. Bratislava
Obnova VTL plynovodu DN 700 PN 63 Ruská - Mokrý Háj, úsek Lučenec, Mikušovská cesta - Dolná Strehová
Dimenzia:
DN 300
Metre:
3000
Rok:
2012
Objednávateľ: BMS Bojnanský s.r.o.
Havariný projekt - rekonštrukcia VTL plynovodu Ruská - Mokrý Háj DN 700, Vyšná Myšľa - Slanské Nové Mesto
Dimenzia:
DN 700
Metre:
2056,52
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
Havarijný projekt - rekonštrukcia VTL plynovodu Ruská - Mokrý Háj DN 700, Vyšná Myšľa - Slanské Nové Mesto
Dimenzia:
DN 700
Metre:
3201,75
Rok:
2011
Objednávateľ: STREICHER SK, a.s.
MAT/10608 Prepojenie línií prepravnej siete na TU 01 Ruská
Dimenzia:
DN 300 - DN 1200
Metre:
378,88
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP a.s. Bratislava
Havarijný projekt - rekonštrukcia VTL plynovodu Ruská Mokrý Háj DN 700 - Vyšná Myšľa - Slanské Nové Mesto
Dimenzia:
DN 700
Metre:
6385
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP - distribúcia a.s. Bratislava
MAT/08062 Rekonštrukcia plynovodu MŠP Bratstvo DN 700 v úseku štátna hranica Ukrajina / SR
Dimenzia:
DN 150 - DN 1200
Metre:
2027,10
Rok:
2008
Objednávateľ: SPP a.s. Bratislava

Systémy katódovej ochrany a aktívnej protikoróznej ochrany

MAT/11305 Rozšírenie APKO a SKAO Seňa
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2012
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
APKO MP Čaklov a Zámutov
Dimenzia:
DN 25 - 100
Metre:
636 ks
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
APKO MS plynovodov v obciach Bystré a Hermanovce nad Topľou SKAO
Dimenzia:
DN 25 - 100
Metre:
641 ks
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
SD/10626 Spoločná APKO v obciach Soľ, Jastrabie, Rudľov SD/10627 Sačurov,Davidov a Sečovská Polianka SD/11604 Výstavba SKAO Zemplínska Teplica
Dimenzia:
DN 25 - 50
Metre:
1070 ks
Rok:
2012
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
Spoločná APKO MP v obciach Krásny Brod, Medzilaborce, Vydraň a Kalinov
Dimenzia:
DN 25 - 80
Metre:
640 ks
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
Spoločná APKO MP v obciach Hriadky, Vojčice a Trebišov časť Milhostov
Dimenzia:
DN 25 - 80
Metre:
532 ks
Rok:
2011
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
SKAO miestnych plynovodov v obciach Hatalov, Žbince, Vrbnica s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných
Dimenzia:
DN 25 - 100
Metre:
521 ks
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
APKO miestnych plynovodov v obciach Boťany a Čierna s výmenou izolačných spojov prírubových a integrovaných
Dimenzia:
DN 25 - 40
Metre:
367 ks
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
APKO miestnych plynovodov v obci Spišská Teplica s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných
Dimenzia:
DN 25 – 80
Metre:
287 ks
Rok:
2010
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a.s. Bratislava

Opravy vád izolácií

Oprava koróznych vád izolácii
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2017
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Úprava vád izolácií
Dimenzia:
DN1200, plyn
Metre:
-
Rok:
2016
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava korózných vád v brzdnom bloku premostenia Slaná
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2015
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád izolácií, oblasť 1 a TU11 - TU20
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2015
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava korózných vád na TP 2, TP 3 - KS 02 - TU 18, TU 20
Dimenzia:
DN 1000
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava korózných vád TU 11, KS 02
Dimenzia:
DN 1000
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Opravy vád izolácií, oblasť 1
Dimenzia:
DN 1200
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava koróznych vád TU 11 - TU 19
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2013
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád protikoróznej izolácie TP I. - TP III.
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2013
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád protikoróznej izolácie TP 2
Dimenzia:
DN 1200
Metre:
Rok:
2012
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava koróznych vád
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2012
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Nástrek izolačného povlaku potrubia
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád protikoróznej izolácií I. - III.
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eusteram a.s. Bratislava
Oprava koróznych vád TU 11 - TU 20
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Opravy vád izolácií na TP
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2010
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád izolácie na kolektoroch VVO KS-2
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2010
Objednávateľ: eusteram a.s. Bratislava
Oprava koróznych vád TU 11 - TU 20
Dimenzia:
DN 1000 - DN 1200
Metre:
Rok:
2010
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád na krížení s TP II. s MŠP Bohuňovo
Dimenzia:
DN 1200
Metre:
Rok:
2009
Objednávateľ: eusteram a.s. Bratislava
Oprava korozných vád TU 11 - TU 20
Dimenzia:
DN 1200
Metre:
Rok:
2009
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Oprava vád protikorozných izolácií TP I. - TP III.
Dimenzia:
DN 1200
Metre:
Rok:
2009
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava

Realizácia vodovodov, teplovodov, horúcovodov a kanalizácií

IBV Východné Mokrance, vodovod a kanalizácia
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
Rok:
2023
Objednávateľ: TRIS, s.r.o.
Úprava vodovodu, Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava
Dimenzia:
voda
Metre:
Rok:
2023
Objednávateľ: VVS, a.s.
Ploské - Ortáše, vodovod a prívod vody, vodojem
Dimenzia:
voda, vodojem
Metre:
Rok:
2023
Objednávateľ: VVS, a.s.
ŽST - Košice, rekonštrukcia nástupíšť
Dimenzia:
kanal
Metre:
Rok:
2023
Objednávateľ: TRANSSERVIS, a.s. Košice
Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat
Dimenzia:
voda
Metre:
Rok:
2022
Objednávateľ: TuCon, a.s.
Logisticko-priemyselný park Nová Polhora, Prešov II.etapa
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
-
Rok:
2022
Objednávateľ: Metrostav CZ s.r.o.
Polyfunkčný súbor Popradská, Košice
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
-
Rok:
2023
Objednávateľ: Metrostav SK
Kanalizácia Byster - Majer II.etapa
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
-
Rok:
2022
Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
PANATTONI DCB Košice
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
-
Rok:
2021
Objednávateľ: GOLDBECK s.r.o.
Obytný súbor Panoráma 5, Košice
Dimenzia:
voda, kanál, elektro
Metre:
-
Rok:
2020
Objednávateľ: MM Invest s.r.o.
Obytný súbor Nová Terasa 3, Košice
Dimenzia:
plyn
Metre:
-
Rok:
2018
Objednávateľ: TRIS, s.r.o.
MET II električkové uzly v Košiciach
Dimenzia:
voda, kanál
Metre:
-
Rok:
2018
Objednávateľ: EUROVIA SK a.s.
Decathlon Cassovia Košice
Dimenzia:
D/DN 63 - D/DN 300
Metre:
1018
Rok:
2015
Objednávateľ: Metrostav a.s.
Realizácia technickej infraštruktúry pre IBV Za Berekom v Malej Ide
Dimenzia:
D/DN 32 - D/DN 600
Metre:
10 152,32
Rok:
2015
Objednávateľ: Best Properties s.r.o.
Rekonštrukcia objektu H vedecko - vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice
Dimenzia:
D/DN 63 - D/DN 300
Metre:
179,507
Rok:
2015
Objednávateľ: Metrostav a.s.
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou
Dimenzia:
D/DN 32 - D/DN 400
Metre:
736,586
Rok:
2015
Objednávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.
Autocentrum VW - sever, 2.etapa - Weltauto, Prešovská cesta, Košice
Dimenzia:
D/DN 20 - D/DN 1400
Metre:
Rok:
2015
Objednávateľ: Chemkostav a.s.
Obytný súbor Park Anička v Košiciach
Dimenzia:
D/DN 200 - D/DN 400
Metre:
1414,985
Rok:
2015
Objednávateľ: Betpres s.r.o.
KE, Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice
Dimenzia:
D/DN 80 - D/DN 1000
Metre:
2307,11
Rok:
2015
Objednávateľ: Eurovia SK, a.s.
III/06815 Prešov, ul. Kuzmanyho - prestavba
Dimenzia:
D/DN 32 - D/DN 225
Metre:
450,15
Rok:
2015
Objednávateľ: Doprastav a.s. Bratislava
EC/14 09 - Rekonštrukcia prípojky vodovodu do areálu KS-01
Dimenzia:
DN 100
Metre:
587,63
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Hnedý priemyselný park Krompachy
Dimenzia:
DN 100 - DN 600
Metre:
2010,67
Rok:
2014
Objednávateľ: ING STEEL&Doprastav&VION&PSJ Hydrotranzit - združenie
Oprava havarijného stavu HV rozvodov 10.etapy, 2xDN 300 na Štúrovej ulici
Dimenzia:
DN 300
Metre:
310
Rok:
2014
Objednávateľ: KONOMET s.r.o.
Oprava a rekonštrukcia haly Košice IV., Krasná
Dimenzia:
DN 32 - DN 160
Metre:
356,6
Rok:
2014
Objednávateľ: MARBOX, s.r.o.

Zemné a výkopové práce, sanácia svahov

Ochrana potrubí PS - sanácia svahu v lokalite Bakta západ
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2015
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Sanácia nízkeho krytia II. línie Beša
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Zemné práce, oblasť č.1
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Sanácia zosuvu svahu v lokalite Rákoš
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2014
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Sanácia zosuvu svahu Káloša
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2013
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Odkop potrubia DN 900 na KS 02
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2013
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Sanácia krytia PP pod Hornádom SO 01 spevnenie
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2013
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Zemné práce, oprava svahu lokalita Bakta
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2012
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Zemné práce pri výreze STO na potrubí TP 3
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2012
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Zemné práce PS 002, prepoj línií TU 01 Ruská
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Zemné práce TP II. v krížení s ŠC Čeľovce
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava
Sanácia nízkeho krytia Slivník
Dimenzia:
Metre:
Rok:
2011
Objednávateľ: eustream a.s. Bratislava

Ostatné stavby

SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
  • dlhoročné skúsenosti
  • kvalita odvedenej práce
  • komplexnosť našich dodávok
  • kvalitný tím zamestnancov
  • pozitívny prístup k zákazníkovi
  • množstvo pozitívnych referencií