Predaj kompletného sortimentu materiálov pre zabezpečenie vonkajších a vnútorných rozvodov VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU a VYKUROVANIA.

Voda - kompletný sortiment pre vonkajšie rozvody:

-          HDPE plastové rúry

-          elektrofúzne, polyfúzne a mechanické tvarovky

-          vodomerné šachty

-          vodomery, armatúry

-          liatinové rúry, tvarovky, hydranty, príslušenstvo

-          poklopy, mreže

-          inštalatérske príslušenstvo

Kanalizácia - kompletný sortiment pre vonkajšie rozvody:

-          kanalizačné rúry /PVC, PP, PE/, tvarovky, príslušenstvo

-          plastové kanalizačné šachty

-          domové ČOV, žumpy, nádrže

-          drenážne rúry a chráničky

-          betónové a železobetónové rúry, skruže, uličné vpuste, žľaby

-          poklopy, mreže

-          ORL /odlučovače ropných látok/, lapače tukov

Plyn - kompletný sortiment pre vonkajšie a vnútorné rozvody:

-          HDPE, RC rúry

-          oceľové rúry, oceľové rúry s bralénovou izoláciou

-          domové regulačné stanice

-          armatúry, príruby, tvarovky, fitingy, príslušenstvo

-          izolačný materiál Serwivrap a Densolen

Vnútorné rozvody - voda, odpad, plyn a vykurovanie:

-          PP-R systém - rúry, tvarovky a príslušenstvo

-          HT systém - rúry, tvarovky a príslušenstvo

-          PeX/Al/PeX systém RadoPress - rúry, tvarovky, príslušenstvo

-          HT tichý systém Master 3  - rúry, tvarovky, príslušenstvo

Podrobnejšie informácie ohľadne obchodného sortimentu

Predaj materiálu
Predaj materiálu
Predaj materiálu
Predaj materiálu
SPP Operacny program ISO
PREČO SI VYBRAŤ NÁS ?
  • dlhoročné skúsenosti
  • kvalita odvedenej práce
  • komplexnosť našich dodávok
  • kvalitný tím zamestnancov
  • pozitívny prístup k zákazníkovi
  • množstvo pozitívnych referencií